Projekter er medfinansieret af den Europæiske Union

Danske fonde og programmer, der støtter iværksættere samt små og mellemstore virksomheder

​Produktudvikling og innovation er altafgørende dele af enhver forretningsmodel, hvis man vil have succes. Men spørgsmålet om, hvordan man tiltrækker ekstern kapital, kommer ofte på dagsordenen hos mange SMV’ere og iværksættere.

Med et overskueligt overblik over nogle af de største danske fonde og tilskudsordninger er man dog parat til at ansøge om tilskud.

SMV’ere og iværksættere skal foretage forskellige tiltag med henblik på at få bevilget støtte til deres projekter. Man skal bl.a. sørge for, at man har et støtteberettiget projekt, og at man finder de støttemidler, der matcher projektet – dvs. at man ansøger om tilskud det rigtige sted.

I øvrigt skal man evne at skrive en god projektansøgning, og nogle danske fonde kræver, at ansøgerne har samarbejdspartnere i projektet. Derved står mange virksomheder over for udfordringer, når de søger om støtte.

UdviklingVejen tilbyder medlemmer gratis hjælp til at finde den rigtige pulje at søge og til at udforme ansøgningen korrekt. Se mere om hvad UdviklingVejen kan hjælpe med her.

Nedenfor har vi samlet nogle danske fonde og programmer, der yder tilskud til iværksættere og små og mellemstore virksomheder:​

LAG Vejen-Billund​

​LAG Vejen-Billund vil skabe vækst for erhverv og turisme samt gode rammer i landdistrikterne ved at:

  • Fastholde og etablere arbejdspladser igennem etablering og videreudvikling af mikrovirksomheder.
  • Styrke samarbejdet mellem erhvervs- og turismeaktører igennem nationale og internationale samarbejdsprojekter.
  • Skabe attraktive faciliteter og igangsætte aktiviteter i landdistrikterne til glæde for borgere og turister.

Se mere om LAG Vejen-Billund her.

GUDP

​Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) støtter innovative projekter, som fremmer grøn og økonomisk bæredygtighed inden for landbrug, fiskeri, akvakultur og fødevareindustri.

GUDP er ledet af en ministerudpeget bestyrelse, og medlemmerne er erhvervsfolk fra hele fødevaresektoren.

Programmet hører under Landbrugsstyrelsen i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Se mere om GUDP her.​​

Innovationsfonden

Innovationsfonden er en fond under Uddannelses- og Forskningsministeriet, hvis formål det er at give tilskud til udvikling af viden og teknologi, herunder højteknologi, der fører til styrkelse af forskning og innovative løsninger til gavn for vækst og beskæftigelse i Danmark.

Innovationsfonden uddeler hvert år midler til nye initiativer, som skaber vækst og arbejdspladser gennem viden.

Fonden har flere programmer og blandt andet er InnoBooster og Landdistriktsvækstpilotordningen relevant for SMV’er i Vejen.​

Se mere om innovationsfonden her.

​​

EUDP

Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) er en offentlig tilskudsordning.

 

Ordningen støtter ny teknologi på energiområdet, som kan bidrage til at indfri Danmarks målsætninger inden for energi og klima.

Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) skal være med til at skabe vækst og arbejdspladser, øge forsyningssikkerheden og gøre Danmark uafhængigt af fossile brændsler. Det er en offentlig tilskudsordning, der støtter ny energiteknologi, som kan bidrage til at nå de danske mål for energi og klima.

Se mere om EUDP her.

​BLIV RINGET OP

UDVIKLINGVEJEN

FØLG OS

 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Sdr. Tingvej 10

6630 Rødding

Tlf.: 7384 8500

Mail: info@udviklingvejen.dk

CVR: 30029380

Vedtægter​

Bestyrelse​

Repræsentantskab