Projekter er medfinansieret af den Europæiske Union

UdviklingVejens håndtering af persondata

Rødding d. 17.03.2020

Herunder kan du læse, hvordan UdviklingVejen håndterer data og persondata. Du kan læse hvordan og hvorfor, vi anvender jeres data, og hvordan du kan gøre indsigelse, hvis du ikke ønsker, at vi behandler oplysninger om dig.

Når I melder jer ind hos UdviklingVejen, benytter UdviklingVejens tilbud, besøger vores hjemmeside, tilmelder dig arrangementer, deltager i evalueringer/spørgeskemaer, indsamler UdviklingVejen oplysninger om jer/dig.

DATAANSVARLIG

UdviklingVejen (CVR. 30029380), Sdr. Tingvej 10, 6630 Rødding. Tlf. 73848500, info@udviklingvejen.dk

HVILKE OPLYSNINGER HAR VI, OG HVORFRA

UdviklingVejen skaber størst værdi for dig, når vi kan skabe relationer og direkte kontakt mellem os og dig, samt kontakt på tværs af det medlemsnetværk, der udøves hos UdviklingVejen.

Vi registrerer derfor dine personlige oplysninger, når du f.eks. har været i kontakt med os som et led i den lokale erhvervsservice eller iværksættervejledning, har deltaget i et arrangement eller et møde hos os, eller når du eller din virksomhed har tegnet medlemskab.

Det vil som udgangspunkt være dig selv, som leverer oplysningerne til os via f.eks. tilmeldingsformular eller ifm. mødebooking. I nogle få tilfælde får vi dine oplysninger fra din virksomheds hjemmeside eller via en henvisning fra tredjepart.

Vi registrerer følgende oplysninger om dig:

 • ​Navn
 • Stillingsbetegnelse
 • E-mailadresse
 • Telefonnummer
 • Evt. arrangements- og mødedeltagelse med os
 • Forretningsmæssige relevante informationer for at kunne yde en sammenhængende professionel service

Når du benytter vores hjemmeside, indsamler vi desuden oplysninger som f.eks. den browser du benytter, din IP-adresse og hvilke under-sider du besøgte, med henblik på at kunne tilpasse vores kommunikation efter medlemmernes interesse.

HVORDAN BENYTTER VI DINE OPLYSNINGER, OG HVORFOR

UdviklingVejen yder erhvervsservice, iværksættervejledning og netværk til alle virksomheder i Vejen Kommune og vi har brug for dine (kontakt)oplysninger, for at kunne yde denne service og vejledning.

Vi benytter dine oplysninger til at sikre, at vi kan følge op på aftaler, planlægge møder, invitere til netværksaktiviteter og sende dig relevant materiale i form af nyhedsbreve eller invitationer til deltagelse i arrangementer, innovationsprojekter mm. Endvidere benytter vi dine oplysninger ifm. deltagerlister, evaluering af vores arbejde, f.eks. i form af spørgeskemaer udsendt efter arrangementer.

UdviklingVejen bruger fotos af enkeltpersoner fra arrangementer, samt i forbindelse med omtale i øvrigt. Disse materialer anvendes på såvel UdviklingVejens hjemmeside, nyhedsbreve, pressearbejde, samt sociale medier Facebook og Linkedin.

UdviklingVejen indsamler i forbindelse med sit nyhedsbrev oplysninger om modtagernes brug af nyhedsbrevet med henblik på at målrette nyhedsbrevets temaer og øge værdien for modtageren.

Ved brug af www.vejenerhverv.dk til præsentation af ledige erhvervslejemål registreres de data som du selv indtaster. Hver 3 måneder bliver du bedt bekræfte, om lejemålet stadig er ledigt. Hvis du ikke selv bekræfter, at lejemålet stadig er ledigt og skal blive på platformen, så vil dine data være slettet efter senest 6 måneder.

Såfremt du har tegnet medlemskab, foretaget et køb eller solgt en ydelse til os, benytter vi desuden dine oplysninger i vores bogholderi til at behandle din ordre, afsende/modtage faktura og modtage/foretage betalinger mm.

Endvidere bruger vi dine data i det omfang det er relevant for UdviklingVejens opgave med turismeformidling. Dette gælder turismeoperatørens digitale beskrivelser af oplevelser/attraktioner på platformene: Visitvejen.dk, igennem Visitvejen appén, samt igennem visitvejen Facebooksiden. Derudover promoveres de digitalt beskrivelser på en række eksterne platforme for turismeformidling. UdviklingVejen følger også gæsternes adfærd på ovennævnte digitale platforme med henblik på tilpasning af kommunikationen efter gæsternes interesse.

HVEM DELER VI DINE OPLYSNINGER MED, OG HVORFOR

UdviklingVejen sælger eller videregiver som udgangspunkt ikke dine oplysninger til tredjepart. Vi har indgået databehandleraftaler med vores leverandører af de IT-systemer, som vi benytter til behandling af dine oplysninger, f.eks. vores arkivsystem, økonomisystem ift. fakturering, vores CRM-system ift. registrering.

Ifm. deltagelse i arrangementer kan vi dele oplysninger om deltagere med vores oplægsholdere og øvrige deltagere udelukkende for at fremme netværk og målrette arrangementet.

Dine oplysninger kan også videregives til offentlige myndigheder, hvor dette tillades eller kræves i henhold til lovgivningen.

DINE RETTIGHEDER

Som registreret har du iflg. lovgivningen en række rettigheder ift. hvordan dine personlige oplysninger benyttes

 • Oplysningspligt – vi skal fortælle dig, at vi behandler dine oplysninger
 • Indsigtsret – du har ret til at se, hvilke oplysninger vi behandler om dig
 • Ret til berigtigelse – du har ret til at få opdateret oplysninger om dig
 • Ret til sletning – du har ret til, at vi sletter de oplysninger vi behandler om dig
 • Ret til begrænsning af behandling – du har ret til, at vi helt eller delvist ophører med at behandle data om dig
 • Underretningspligt i forbindelse med berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling – du har ret til at vide, hvis der sker brud på datasikkerheden
 • ​Ret til dataportabilitet – du har ret til at få en kopi af de data, vi behandler om dig
 • ​Ret til indsigelse – du har ret til at gøre indsigelse mod en specifik behandling, vi foretager med dine data
 • ​Ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering - du har ret til ikke at blive underlagt en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, som har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker dig
 • Såfremt du ønsker at udøve ovenstående rettigheder, kan du kontakte os på nedenstående kontaktoplysninger.

GENEREL SIKKERHED

Vi har foretaget sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine oplysninger. Vi gemmer dine oplysninger i den periode, som det kræves for at kunne levere de ydelser, du ønsker, og til de formål, som er beskrevet i denne persondatapolitik og til andre juridiske formål, hvortil vi er forpligtede til at gemme oplysningerne.

Vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige sit formål, som hovedregel efter 5 år.Vi har indgået databehandleraftaler med alle de databehandlere vi benytter, for at sikre os at dine oplysninger behandles forsvarligt.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål til ovenstående eller til vores håndtering af personlige oplysninger i øvrigt, er du velkommen til at kontakte os:

UdviklingVejen

Sdr. Tingvej 10

6630 Rødding

Tlf. 73 84 85 00

Mail: info@UdviklingVejen.dk

​BLIV RINGET OP

UDVIKLINGVEJEN

FØLG OS

 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Sdr. Tingvej 10

6630 Rødding

Tlf.: 7384 8500

Mail: info@udviklingvejen.dk

CVR: 30029380

Vedtægter​

Bestyrelse​

Repræsentantskab