UdviklingVejens repræsentantskab 2023

Repræsentantskabet 2022 blev valgt på UdviklingVejens Årsmøde med generalforsamling 23. marts 2022, der blev holdt på Hotel Søgården i Brørup.

UdviklingVejen vælger medlemmer til repræsentantskabet på den årlige generalforsamling.​

Alle medlemmer af UdviklingVejen kan stille op til valg til repræsentantskabet. Repræsentantskabet består af 40 repræsentanter, hvoraf de 36 bliver valgt blandt UdviklingVejens medlemmer. 

Man vælges for to år af gangen og halvdelen er på valg hvert andet år. Fire repræsentanter er udpeget af Vejen Kommune.

REPRÆSENTANTSKABET 2023 - I ALFABETISK RÆKKEFØLGE

Anne Cathrine Lorentzen, Museet Sønderskov

Bodil Ravn, Ravn & Olsen Advokater

Britt Poder, HOME Vejen

Camilla Hansen, Gesten Malerforretning Aps

Conni Winther Jensen, ArbejdsmiljøEksperten

Danni Baltzer Vinding, Solar Danmark A/SErik Mansig, LinkoGas 

Erik Nellemann, Buch Advokatfirma

Esben Kjær, KK Partner A/S

Ferdinand Jepsen, Danske Bank Vejen

Flemming Jensen, BSV Krantilbehør

Flemming Simested, Vejen Handelsstandsforening

Gitte Skare, Skare Meat Packers K/S

Hans Brun Hansen, LinkoGas

Hans Chr. Gæmelke, Jysk Landbrug

Hans Henrik Krogsgaard, Krogsgaard Maskinværksted

Hans Kristian Kristiansen, Schrøder A/S

Helge Busk, Penta Advokater

Henrik Christensen, Kvickly Vejen

Henrik Jylov, OTV Plast A/S

Jan Møller Pedersen, RACO A/S

Jakob Sander, Sportscenter Danmark - Vejen Idrætscenter

Jan Nielsen, JN Arkitektur ApS

Jens Aage Larsen, Brørup Svømmebad

Jimmie Egedal Mathiesen, KK Partner

Klaus Svendsen, Rødding Centret

Kurt Hansen Smidt, Hovborg lokalråd

Lars Petersen, Turistforeningen for Rødding-Egnen

Lars Jensen, L.J. Holding ApS

Maria Schunck, Hotel Skibelund Krat

Marianne Buhrkal, Cepp branding

Marianne Elsborg Ibsen, Eurofins 

Morten Oxlund, Vejen Håndværkerforening

Ole Stubbe, 12live

Orla Bork, Lindab A/S

Peter Knudsen, Snedkergården

Rikke Okholm, ABC Lavpris 

Steen Thomsen, Vejen-Askov Telt og Serviceudlejning

Tommy Ravn, Frøs Sparekasse

Verner Holm, Penta Advokater

Vibeke Kistrup Holm, FORCE Technology

UDPEGET AF VEJEN KOMMUNE

Frank Schmidt-Hansen, Vejen Kommune

Jørgen Thøgersen, Vejen Kommune

Morten Thorøe, Vejen Kommune

Niels Therkildsen, Vejen Kommune

Repræsentantskabet er valgt på UdviklingVejens Årsmøde med generalforsamling 22 marts 2022.

Se UdviklingVejens vedtægter omkring valg til repræsentantskabet, formål m.m.​​

Har du spørgsmål vedr. UdviklingVejens repræsentantskab?​

KONTAKT

Ulrik Kragh

Direktør​/CEO

Tlf. 24 61 53 83

Mail: uk@udviklingvejen.dk