Dansk Fødevareakademi

Dansk Fødevareakademi er dit brancheakademi, hvorigennem du har konstant adgang til kompetenceløft til dig og dine medarbejdere. Dansk Fødevareakademi har til formål at bidrage til den danske fødevarebranches vækst og udvikling.

Ny og hastig udviklende teknologi samt konkurrence stiller oftest krav til nye kompetence-sæt hos medarbejdere i fødevarebranchens virksomheder. Rekruttering af kompetent arbejdskraft opleves også som en stor udfordring, hvorfor opkvalificering af ledere og medarbejdere kan være en del af løsningen. Du og din virksomhed kan få hjælp hertil i Dansk Fødevareakademi, med minimum 50 % tilskud til kompetence- og efteruddannelsesaktiviteter.

4 ATTRAKTIVE ELEMENTER

 1. afdækning af jeres kompetencebehov for at skabe vækst
 2. plan for kompetenceudviklingen
 3. et nøje tilrettelagt uddannelsestilbud, der matcher jeres behov og virkelighed
 4. minimum 50 % finansiering af uddannelsesaktiviteterne eksempelvis gennem programmet
 • Vækstrettet Kompetenceudvikling

 • Dansk Fødevareakademi giver jer konstant adgang til uvildig sparring. I får kortlagt jeres virksomheds udfordringer og potentialer, der giver jer en kompetence-plan for, hvor I kan få det bedste udbytte af opkvalificering og udvikling.

  Dansk Fødevareakademi henvender sig til fødevarevirksomheder i hele region Syddanmark for, gennem kompetenceløft, at bidrage til at fødevarebranchen når sit fulde vækstpotentiale. Relevante tilskudsmuligheder bringes i spil, så fødevarevirksomhederne får mest mulig kompetenceløft for færrest midler. Det betyder konkret, at vi vil bidrage til at din virksomhed kommer fra A til B med jeres vækstplaner, gennem kompetenceløft af eksisterende medarbejdere, også ledelsen. 

  Vi er en uvildig vejleder omkring efteruddannelse på alle niveauer og faglige områder. Vækstrettet Kompetenceudvikling er en af de tilskudsmuligheder vi har mulighed for at bringe i spil.

  I er selv med til at sætte rammerne for de uddannelsesaktiviteter der tilbydes: hvad der skal indgå, hvordan det skal foregå, og hvornår det skal afvikles. Det er jeres garanti for, at I får de relevante kompetencer i hus og kan gå fremtiden sikkert i møde.

  BRANCHEAKADEMI FOR FØDEVARER

  Din virksomhed bliver en del af Dansk Fødevareakademi, der er forankret ved UdviklingVejen, i tæt samarbejde med Vejle Erhverv og Trekantområdet Danmark. UdviklingVejen er spydspids i at styrke fødevareerhvervet, da de gennem flere år lokalt har arbejdet med at styrke erhvervet og ikke mindst opbygge kompetencer og fokuseret virksomhedsservice i fødevareområdet. I Vejen Kommune beskæftiges mere end 4.000 medarbejdere i fødevarebranchen, der dermed er den største branche i kommunen. 

  Derfor er Vejen en naturlig ledende partner i Dansk Fødevareakademi.

  VÆKSTRETTET KOMPETENCEUDVIKLING

  Der eksisterer også et brancheakademi for bygge-, robot- og stålbranchen, som samarbejder tæt med Dansk Fødevareakademi. Opbygningen af de fire akademier er en del af programmet Vækstrettet Kompetenceudvikling i Erhvervshus Fyn. Partnerne bag Vækstrettet Kompetenceudvikling​ er Erhvervshus Fyn herunder Odense Robotics, Fyns Maritime Klynge, Miljøforum Fyn og UdviklingVejen (i tæt samarbejde med Vejle Erhverv og Trekantområdet Danmark). Programmet er støttet af Erhvervsstyrelsen(tidligere Syddansk Vækstforum) og Den Europæiske Socialfond​og projektet løber i perioden 2018-2021.

  Vil du vide mere om Dansk Fødevareakademi?

  KONTAKT

  CHALOTTE TRYK

  Leder af Dansk Fødevareakademi

  Tlf.: 51832404

  Mail:ct@udviklingvejen.dk