Generationsskifte/ejerskifte

​Står du foran et generationsskifte i din virksomhed? Eller er du i færd med at overtage en virksomhed fra​ enten din familie, din arbejdsgiver eller en helt tredie part?

Så kan UdviklingVejen hjælpe dig.

Der kan opstå en lang række spørgsmål i forbindelse med, at man skal overtage en virksomhed. 

UdviklingVejen tilbyder

  • Netværk med andre virksomheder i samme situation
  • Individuel sparring omkring ejerskifteproces
  • Bistand med at finde ny ejer til virksomheden

Det eneste det kræver, er medlemskab af UdviklingVejen.

Nyt generationsskiftenetværk starter op

Skal din virksomhed indenfor de kommende år overdrages til dine børn/andet familiemedlem, en medarbejder eller anden nærtstående? Så skal du måske interessere dig for det næste generationsskiftenetværk hos UdviklingVejen.

Vi tilbyder nemlig nu interesserede at deltage i den 5. udgave af vores succesfulde generationsskiftenetværk. Netværket er for den kommende ejer af virksomheden. I netværket møder den nye ejer ligesindede som typisk har de samme overvejelser omkring at skulle overtage en virksomhed.

Tidligere generationsskiftenetværk har drøftet emner som

  • Ejerforhold – hvilke modeller er mest hensigtsmæssige
  • Risikoafdækning – både af dig som ejer men også din familie
  • Økonomi – kan vi regne med banken og hvordan tilrettelægger vi det optimale ejerskifte
  • Personlighedstyper – hvilke stærke sider har du som menneske og leder
  • Familiemæssige forhold – hvis der er flere søskende og ikke alle skal eje virksomheden fremadrettet.

Emnerne bliver fastlagt efter aftale mellem deltagerne og tager udgangspunkt i deltagenes behov og ønsker.

Netværket vil fungere som et lukket og fortroligt netværk og vil maksimalt have 10 deltagere. Netværket vil være ledet af UdviklingVejen. Vil du høre mere? Kontakt Ulrik Uhrskov - se nedenfor.

Ønsker du at vide mere om mulighederne?

Kontakt

Ulrik Uhrskov

Erhvervskonsulent

Tlf. 23 26 50 62

Mail: uu@udviklingvejen.dk

​Firmainfo

UdviklingVejen

CVR-nr.: 30029380

adresseinfo

Sdr. Tingvej 10

DK-6630 Rødding

kontaktinfo