​UdviklingVejens turismepris

UdviklingVejens turismepris uddeles til en medlemsvirksomhed inden for turismeerhvervet. 

Udpegningen varetages af en dommerkomite bestående af de seneste tre års modtagere, og sker på baggrund af motiverede forslag fra hele turismeerhvervet. 

Dommerkomiteen beslutter begrundelse for tildelingen. Pris og overrækkelsestidspunkt aftales med modtager, således at der kan sikres optimal synlighed.

Tidligere modtagere af Turismeprisen:

2018 - De frivillige på Hygum Hjemstavnsgård, Sønder Hygum

2017 - Frivillige, medarbejdere og ledelse på Museet på Sønderskov

2015 - Brørup Marked og Markedsrestaurationen

2014 - Ribehøj

2013 - Hovborg Kro

2012 - Hotel Rødding

2011 - Københoved Skov Overnatning

2009 - Jels Vikingespil

Årets Turismepris findes blandt medlemmer af UdviklingVejen. 

Formand Ole Stubbes overrækkelsestale 2018 kan læses her: 

Vi har fået lov til at være en lille afbrydelse i programmet for åbningen af det årlige dyrskue her på Hygum Hjemstavnsgård. Vores ærinde er at overrække UdviklingVejens turismepris 2018 til de frivillige på Hygum Hjemstavnsgård.

Hygum Hjemstavnsgård er indstillet til prisen af en turisme-virksomhed i Vejen Kommune. En dommerkomité bestående af de seneste 3 års prismodtagere, var helt enige om, at det i år skulle være jer, der skulle modtage prisen.

I får UdviklingVejens turismepris 2018, fordi vi gerne vil anerkende jer for den store FRIVILLIGE indsats, som I alle yder. Siden jeres start i 1987 har I bygget op, bygget om og lagt til - alt sammen med frivillig indsats – til noget vi i dag med stolthed kan kalde det sønderjyske svar på Hjerl Hede.

I viser livet og produktionen på gården, gamle håndværk og traditioner. I har sommer åbent, og I har jeres store aktivitetsdage med fokus på høst og fest, jord og jul. Det, er det, som vi kan opleve. Bag kulissen har I året rundt ugentlige arbejdsdage, som også rummer fælles spisning.

Alt i alt et ganske omfattende program for de 150 frivillige, der hører til Hygum Hjemstavnsgård.

I skal vide, at jeres indsats bliver bemærket. Hygum Hjemstavnsgård er en del af et meget righoldigt og varieret oplevelsestilbud til vores gæster, som også de kommercielle turismevirksomheder i området påskønner. I gør jeres gæster glade, og det påskønner jeres kolleger jer for.

Der er kommet udsagn som:

-​spændende sted at besøge med børn, for det viser hvordan livet levedes på gårdene,

-​der er aktiviteter hele året

-​og så er I autentiske. Hard core autentiske. F. eks. når I afvikler den årlige slagtning af gris-dag. Helt uden filter.

Kigger vi på jeres aktiviteter i en større sammenhæng, så handler en del af dem om fødevarer – vores mad. I viser frem, hvordan maden blev produceret hjemme på gårdene før andelsbevægelsen og industrien tog over. Et eksempel er her til dyrskuet, hvor har I kokken Per Mandrup med. Den kendte kok og produktudvikler laver retter med kød fra de gamle husdyrracer. Helt i tråd med produktionen på gården. Man brugte det man havde. Lige netop kokken Per Mandrup møder vi også, når vi arbejder på at udvikle Vejen Kommune til centrum for fødevareproduktion. Så faktisk er I som turismevirksomhed bærere af DNA’et til den erhvervsmæssige styrkeposition, som skal skabe flere arbejdspladser i området.

Frivillighed er en stor trend i tiden. Vi leder efter den skjulte ressource, som vi kan trække på for få løst flere opgaver. I har gjort det længe, og I har fået det til at virke.

Ledelse er frivillige er en ledelsesdisciplin for sig, og den har I knækket koden til. I formår at sætte pris på det, som den enkelte frivillige kan. I formår, at generationsskifte jer selv. I formår, at lave sociale bånd mellem mennesker i forbindelse med det praktiske arbejde. I formår at give hinanden livskvalitet – samtidig med at I leverer en oplevelse for vores gæster til området.

Det har vi stor respekt for, og derfor får I UdvikingVejens turismepris 2018.

Som det synlige bevis på turismeprisen fra UdviklingVejen, så har vi et diplom med til jer. Vi håber, at I vil hænge op et synligt sted, så det i lang tid kan minde jer alle om den anerkendelse, der ligger bag.

Desuden har vi en lille ting til jer – meget lille – ser det ud til. Det er et gavekort på 1.000 kr. til købmandsbutikken i Sdr. Hygum – og gavekoret er øremærket til KAFFE – TIL ALLE DE FRIVILLIGE – forhåbentligt til et godt stykke tid frem over.

Tillykke. 

Årets Turismepris 2018 gik til frivillige på Hygum Hjemstavnsgård i Sønder Hygum.​

Har du spørgsmål til UdviklingVejens Turismepris?

Kontakt:​

Charlotte Hammer​

Turisme- og kommunikationskoordinator

Tlf. 21 44 35 13

Mail: ch@udviklingvejen.dk

​Firmainfo

UdviklingVejen

CVR-nr.: 30029380

adresseinfo

Sdr. Tingvej 10

DK-6630 Rødding

kontaktinfo