​UdviklingVejens turismepris

UdviklingVejens turismepris uddeles til en medlemsvirksomhed inden for turismeerhvervet. 

Udpegningen varetages af en dommerkomite bestående af de seneste tre års modtagere, og sker på baggrund af motiverede forslag fra hele turismeerhvervet. 

Dommerkomiteen beslutter begrundelse for tildelingen. Pris og overrækkelsestidspunkt aftales med modtager, således at der kan sikres optimal synlighed.

Tidligere modtagere af Turismeprisen:

2017 - Frivillige, medarbejdere og ledelse på Museet på Sønderskov

2015- Brørup Marked og Markedsrestaurationen

2014 - Ribehøj

2013- Hovborg Kro

2012 -Hotel Rødding

2011 - Københoved Skov Overnatning

2009 - Jels Vikingespil

Årets Turismepris findes blandt medlemmer af UdviklingVejen

Årets Turismepris 2017 gik til frivillige, medarbejdere og ledelse på Museet på Sønderskov.​

Har du spørgsmål til UdviklingVejens Turismepris?

Kontakt:​

Charlotte Hammer​

Turisme- og kommunikationskoordinator

Tlf. 21 44 35 13

Mail: ch@udviklingvejen.dk

​Firmainfo

UdviklingVejen

CVR-nr.: 30029380

adresseinfo

Sdr. Tingvej 10

DK-6630 Rødding

kontaktinfo