​UdviklingVejens turismepris

UdviklingVejens turismepris uddeles til en medlemsvirksomhed inden for turismeerhvervet. 

Udpegningen varetages af en dommerkomite bestående af de seneste tre års modtagere, og sker på baggrund af motiverede forslag fra hele turismeerhvervet. 

Dommerkomiteen beslutter begrundelse for tildelingen. Pris og overrækkelsestidspunkt aftales med modtager, således at der kan sikres optimal synlighed.

Tidligere modtagere af Turismeprisen:

2019 - Klaus Kjældgaard Svendsen, centerleder og RøddingCentret 

2018 - De frivillige på Hygum Hjemstavnsgård, Sønder Hygum

2017 - Frivillige, medarbejdere og ledelse på Museet på Sønderskov

2015 - Brørup Marked og Markedsrestaurationen

2014 - Ribehøj

2013 - Hovborg Kro

2012 - Hotel Rødding

2011 - Københoved Skov Overnatning

2009 - Jels Vikingespil

Årets Turismepris findes blandt medlemmer af UdviklingVejen. 

Formand Ole Stubbes overrækkelsestale 2019 kan læses her: 

Undskyld vi sådan lige bryder ind her i starten af jeres møde, men vi har et vigtigt budskab at overbringe til jer.

UdviklingVejen uddeler hvert år en turismepris til en turismevirksomhed i området, som fortjener anerkendelse for deres indsats i og for erhvervet. Alle vores ca. 160 turismevirksomheder har mulighed for indstille modtagere og en dommerkomité bestående af de seneste tre års modtagere beslutter, hvem der skal have prisen og med hvilken begrundelse.

Dette års dommerkomité har besluttet at UdviklingVejens turismepris 2019 skal gå til centerleder Klaus Kjældgaard Svendsen og Rødding Centret.

Du har, siden du kom her til Rødding i 2015, fintunet konceptet Alt under et tag - også til turister. Alt under et tag er svømmehal, idrætshaller, bowling, biograf og spisested og overnatningsmuligheder. Du har iværksat upshining af gange, lokaler og café-miljøet i centret, så det fremstår indbydende. I har kreeret nye arrangementer med hidtil uset kreativitet i retning af Haloween svømning i blodrødt vand (vi vil helst ikke høre, hvor det kom fra), og I har arrangeret filmforevisning af Dødens Gab, hvor biografsædet var skiftet ud med en badering i svømmehallen – og med garanti for overraskelser undervejs, ja, det er så her vi tænker…….det har vi heller ikke lyst til at høre om.

Du har udvidet Rødding Centrets overnatningskapacitet med både værelser og de 6 nye runde hytter på en lokalforankret finansieringmodel - og du har mindst en håndfuld projekter i gang med faciliteter på udendørsområdet. Alt sammen med det sigte at øge kvalitet og kapacitet med fokus på turister og flere gæster til centret. Og du får trukket gæster til. Du og holdet bag dig har ti-doblet antallet af overnatninger fra 2015 til 2019.

Her sker jo så det samme som i vores øvrige turismevirksomheder, der udvider aktiviteterne: Der bliver brug for at ansætte personale. Så her bidrager Røddingcentret til statistikken Kontur for Vejen Kommune fra Region Syddanmark. Det er den, der viser, at der er sket en 25 procents vækst i antallet af arbejdspladser inden for turisme i Vejen Kommune mod 12 procents vækst på landsplan.

Hele tre kollegaturismevirksomheder i Vejen kommune har bragt Klaus og Rødding Centret i forslag som modtager af turismeprisen her i 2019. Indstillingerne nævner især de mange tiltag, som du har taget for at udvide faciliteterne til gæster i og omkring centret, det øgede antal overnatninger, de mange faciliteter under ET tag, og dit mod, engagement og medspil i mange sammenhænge. Du har skabt gode samarbejdsrelationer til centrets forskellige samarbejdspartnere, og handelslivet i byen tænker du også på. Vi hører også om dit engagement i forhold til samarbejde med det øvrige turisterhverv og samspillet i til om at give gæsten den bedste oplevelse af området.

Vi møder dig også som repræsentantskabs- og bestyrelsesmedlem i UdviklingVejen, hvor vi sætter pris på dit konstruktive medspil. Vi er glade for, at du vil lægge din energi her i Rødding Centret i vores område.

Årets turismepris består af diplom til ophængning og en ny, ”fast” medarbejder (med ”løse” fødder), hvis fornemmeste opgave bliver at sprede glæde, holde modet oppe og konstant minde jer om, at det er den gode energi, der skaber vækst. I må selv navngive fuglen. Den kommer fra keramiker Dorit Knudsens hånd. Dorit er en af kunsthåndværkerne i vores område, der bor i Holsted og laver Raku-keramik. Det er en speciel japansk form for brænding af keramik, som giver helt unikke resultater. Raku-tegnet betyder på japansk RO, nydelse og lykke – omend processen med keramikkens flere brændinger og glaseringer – er totalt uforudsigelig. Lige en praktisk ting - den kan få nye fødder – hvis de skulle blive slidt op……. Og som alle andre større fugle, så skal man have godt fat om bentøjet, når den skal flyttes.

Nu er vi jo fødevareproduktionscentrum, så FUGLEN har fået lidt ”foder” med sig - mad, der letter fra en af vores fødevarevirksomheder. Det kan godt være, at den skal have lidt hjælp til af fortære det - mon ikke personalet i Rødding Centeret kan hjælpe?

Tillykke med UdviklingVejens turismepris 2019 til dig Klaus, til din bestyrelse og til dine medarbejdere. Fortsæt det gode arbejde for turismen i Vejen Kommune. Vi sætter pris på det.

Tillykke – og undskyld, at vi afbrød jeres møde.

Årets Turismepris 2019 blev tildelt centerleder Klaus Svendsen og RøddingCentret ​

Har du spørgsmål til UdviklingVejens Turismepris?

Kontakt:​

Charlotte Hammer​

Turisme- og kommunikationskoordinator

Tlf. 21 44 35 13

Mail: ch@udviklingvejen.dk

Speciale i turismevirksomheder og kommunikation​​