UdviklingVejens repræsentantskab

UdviklingVejen vælger medlemmer til repræsentantskabet på den årlige generalforsamling.​

Alle medlemmer af UdviklingVejen kan stille op til valg til repræsentantskabet.

Repræsentantskabet består af 40 repræsentanter, hvoraf de 36 bliver valgt blandt UdviklingVejens medlemmer. 

Man vælges for to år af gangen og halvdelen er på valg hvert andet år. Fire repræsentanter er udpeget af Vejen Kommune.

REPRÆSENTANTSKABET 2021 - I ALFABETISK RÆKKEFØLGE

​Anita Nielsen: Kageriget

Anne Cathrine Lorentzen: Museet Sønderskov

Bodil Ravn: Ravn & Olsen Advokater

Danni Baltzer Vinding Solar Danmark A/S 

Erik Nellemann: Buch Advokatfirma

Esben Kjær KK Partner A/S

Ferdinand Jepsen: Danske Bank Vejen 

Flemming Jensen: BSV Krantilbehør 

Flemming Simested: Vejen Handelsstandsforening 

Frank Helbo-Christensen: Mentor IT

Gitte Skare: Skare Meat Packers K/S 

Hans Brun Hansen: LinkoGas 

Hans Chr. Gæmelke: Jysk Landbrug 

Hans Henrik Krogsgaard: Krogsgaard Maskinværksted 

Hans Kristian Kristiansen: Schrøder A/S 

Helge Busk: Penta Advokater

Henrik Christensen: Kvickly Vejen 

Henrik Jylov: OTV Plast A/S

Jakob Sander: Sportscenter Danmark - Vejen Idrætscenter 

Jan Møller Pedersen: Raco A/S

Jens Aage Larsen: AquaPri 

Jan Nielsen: JN Arkitektur ApS

Klaus Svendsen: Rødding Centret

Lars Jensen: L.J. Holding ApS 

Lars Petersen: Turistforeningen for Rødding-Egnen 

Lone Hjulmand: Sydkokken 

Marianne Buhrkal: Cepp branding 

Maria Schunck:: Hotel Skibelund Krat 

Morten Oxlund: Vejen Håndværkerforening 

Orla Bork: Lindab A/S

Ole Stubbe: 12live 

Peter Knudsen: Snedkergården

Steen Thomsen: Vejen-Askov Telt og Serviceudlejning 

Tommy Ravn: Frøs Sparekasse

Verner Holm: Penta Advokater 

Vibeke Kistrup Holm: Force Technology        

Udpeget af Vejen Kommune:

Frank Schmidt-Hansen: Vejen Kommune

Jørgen Thøgersen: Vejen Kommune

Morten Thorøe: Vejen Kommune

Niels Therkildsen: Vejen Kommune

Repræsentantskabet er valgt på UdviklingVejens online generalforsamling 24 marts 2021.

Se UdviklingVejens vedtægter omkring valg til repræsentantskabet, formål m.m.​​

Har du spørgsmål vedr. UdviklingVejens repræsentantskab?​

KONTAKT

Ulrik Kragh

Direktør​/CEO

Tlf. 24 61 53 83

Mail: uk@udviklingvejen.dk