UdviklingVejens repræsentantskab

UdviklingVejen vælger medlemmer til repræsentantskabet på den årlige generalforsamling.​

Alle medlemmer af UdviklingVejen kan stille op til valg til repræsentantskabet.

Repræsentantskabet består af 40 repræsentanter, hvoraf de 36 bliver valgt blandt UdviklingVejens medlemmer. 

Man vælges for to år af gangen og halvdelen er på valg hvert andet år. Fire repræsentanter er udpeget af Vejen Kommune.

REPRÆSENTANTSKABET 2020 - I ALFABETISK RÆKKEFØLGE:

Anita Nielsen, Kageriget

Bodil Ravn, Ravn & Olsen Advokater Aps

Carsten Papuga, Papuga A/S

Danni Vinding, Solar Danmark A/S

Esben Kjær, KK Partner

Erik Nellemann, Buch Advokatfirma I/S

Frank Helbo-Christensen, Frank Helbo.com

Flemming Jensen, BSV Krantilbehør

Ferdinand Jepsen, Danske Bank

Flemming Simested, Vejen Handelsstandsforening

Gitte Skare, Skare Meat Packers K/S

Frank Helbo-Christensen, Zispa ApS

Hans Brun Hansen, Linko Gas

Hans Chr. Gæmelke, Jysk Landbrug

Hans Henrik Krogsgaard, Krogsgaard Maskinværksted

Hans Kristian Kristiansen, B. Schrøder A/S

Helge Busk, Penta Advokater

Henrik Christensen, Kvickly Vejen

Henrik Jylov, OTV Plast A/S

Jacob Sander, Vejen Idrætscenter

Jan Møller Pedersen,  Raco A/S

Jens Åge Larsen, AquaPri

Klaus Svendsen, RøddingCentret

Lars Jensen, L.J. Holding ApS

Lars Petersen, Turistforeningen for Rødding-Egnen

Lone Hjulmand, Sydkokken

Maria Schunck, Hotel Skibelund Krat

Marianne Buhrkal, CEPP branding

Morten Oxlund, Vejen Håndværkerforening

Ole Stubbe, 12live ApS

Peter Knudsen, Snedkergården A/S

Tommy Ravn, Frøs Sparekasse

Torben Lauesen, Dekra AMU Center Sydjylland

Verner Holm, Penta Advokater A/S

Vibeke Kistrup Holm, FORCE Technology

Udpeget af Vejen Kommune:

Egon Fræhr Vejen Kommune

Frank Schmidt-Hansen, Vejen Kommune

Kjeld Thorsen, Vejen Kommune

Martin Boye, Vejen Kommune

Repræsentantskabet er valgt på UdviklingVejens generalforsamling de, 10 juni 2020.

Se UdviklingVejens vedtægter omkring valg til repræsentantskabet, formål m.m.​​

Har du spørgsmål vedr. UdviklingVejens repræsentantskab?​

Kontakt:

Ulrik Kragh

Direktør​/CEO

Tlf. 24 61 53 83

Mail: uk@udviklingvejen.dk