​UdviklingVejenBarometeret takker for din stemme på:

Vi har benyttet kompensationsordningerne.

Din stemme er registreret.