Selvisolation ifm. Covid-19

At begrænse Covid-19 smitte mest muligt er en vigtig indsats, for at undgå gentaget nedlukning af samfund og erhvervsliv.

Både enkeltpersoner og virksomheder har et ansvar for at begrænse smittespredning omkring sig selv og deres ansatte.

SELVISOLERING VED SMITTE

Skulle du som virksomhed opleve, at en leder eller medarbejder bliver smittet, og har brug for selvisolation, som ikke kan finde sted på bopælen, så har Vejen Kommune som et led i deres beredskabsplan mulighed for at stille isolationsfaciliteter til rådighed. Det kan du læse mere om her.:​

Tilbuddet gælder for borgere, der er bosat i kommunen. Der er brugerbetaling for leveret mad.

Det er muligt at lave langtidslejeaftaler med Hovborg Ferieby.

SELVISOLERING VED INGEN SMITTE

Har din virksomhed en ansat eller leder, der ikke er smittet, men har brug for selvisolering – f.eks. fordi ægtefælle eller børn er smittet, og de bliver boende i hjemmet – så kan der laves langtidslejeaftaler med Hovborg Ferieby eller områdets hoteller og overnatningssteder kan kontaktes for nærmere aftale. Oversigt over overnatningssteder finder du f.eks. her.

SE SUNDHEDSSTYRELSENS ANBEFALINGER

Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger om selvisolation finder du her.