LederForum 2019-20

Ønsker du faglig og personlig lederudvikling i et fortroligt netværk? Så tilmeld dig LederForum for udviklingsorienterede ledere.

Programmet for LederForum 2020/21 er snart på plads, og det vil snart være muligt at tilmelde dig.

MÅLGRUPPE

UdviklingVejens LederForum henvender sig til ledere, der ønsker faglig og personlig udvikling.​

INDHOLD

LederForum 2019/20 gælder fra tilmelding til juni 2020.

I LederForum vil erfarne og kompetente indlægsholdere give dig ny og opdateret viden om moderne lederskab, metoder og værktøjer. Ligeledes vil den nyeste viden inden for forskellige erhvervsområder blive præsenteret.

Du får samtidig et stærkt netværk, hvor fortrolighed, integritet og indbyrdes videndeling bidrager til både netværkets samlede resultatskabelse og det personlige udbytte.

Målet er at give dig ny viden og nye redskaber til at blive en moderne, resultatskabende leder.

UdviklingVejens erhvervskonsulenter deltager i møderne.​

Se program for LederForum 2019-20 her.

​​

MEDLEMSSKAB

Det årlige kontingent for medlemskab af Lederforum 2019/20 er kr. 2.495,- eksl. moms for medlemmer af UdviklingVejen. Er du ikke medlem, er du meget velkommen som deltager. Prisen er så kr. 4.995,- ekskl. moms. Indkluderet i medlemskabet af Lederforum 2019/20 er deltagelse i UdviklingVejens årsmøde

til en værdi af ca. kr. 600,- ekskl. moms. 

Deltagelse i generalforsamling er alene for medlemmer af UdviklingVejen.

Ønsker du kun at deltage i udvalgte møder er dette muligt for en pris på kr. 295,- ekskl. moms pr. arrangement. Dog koster deltagelse i årsmødet kr. 600, arrangement med Vincent Hendricks kr. 600,- og deltagelse i studieturen kr. 1.000,- Alle beløb er ekskl. Moms.

I lighed med tidligere er medlemskabet ikke personligt, men følger virksomheden. Du kan dermed selv vælge hvem virksomheden ønsker at sende til det enkelte møde. Det er dog et krav, at medarbejderen har ledelsesansvar.

Det maksimale antal deltagere i Lederforum 2019/20 er 40 stk.

Ønsker du at deltage i LederForum?

KONTAKT

ULRIK UHRSKOV

Erhvervskonsulent

Tlf. 23 26 50 62

Mail: uu@udviklingvejen.dk