Leder: Ulrik Kragh, direktør for UdviklingVejen

Nyhedsstrømmen fyldes i disse uger med uforståelige aggressive handlinger fra Rusland imod Ukraine. Ytringerne fra Putin og Larov bliver mere og mere krigeriske, og argumenterne bliver efterhånden lige så absurde, som de var fra Sovjet under den kolde krig.


De østeuropæiske lande, der efter 1989 blomstrede op som demokratier, og selv valgte Nato som deres beskyttende paraply samt EU som økonomisk hjælpemotor, er ifølge de russiske argumenter blevet overtaget af forsvarsalliancen NATO, der nu udråbes som en aggressiv trussel imod Rusland.


Det er naturligvis noget forfærdeligt vrøvl og godt, at USA med Biden i spidsen har meldt sig på banen og bidrager til at sætte foden ned. Hvis ikke Ruslands imperialisme standses her, vil næste destination for russiske interesser hurtigt blive de baltiske lande og Østersøen.


Men hvad rager det egentlig os i Vejen? Vi kan jo hygge os i smug, hvorfor skal vi interessere os for det?
Det skal vi naturligvis af hensyn til de mennesker i Østeuropa, som efter den kolde krig vendte sig til os i vesten og stolede på, at frihandel og sikkerhed i EU og NATO kunne give dem frihed og fremgang. Deres tillid til vores værdier og fælleskab, har været en kæmpe gave for os i Danmark de sidste 20 år.


Vi har mere end 3000 østeuropæere årligt i Vejen, som bidrager til den velstand, vi nyder godt af. Samtidig er der opbygget en velstand i Østeuropa, som giver et marked for danske varer. Vi har tætte virksomhedssamarbejder på kryds og tværs af Danmark og Østeuropa, som styrker vores konkurrenceevne.


Disse gevinster har vi nydt godt af, og de har næsten været gratis, fordi fjenden fra sovjetimperiet lå i ruiner. Vi må i disse dage desværre konstatere, at den høstede fredsdividende ikke længere er tilstede. Vi må tage vores egen og samarbejdspartneres sikkerhed alvorligt, for at fastholde et frit marked og et frit demokratisk Europa.


Prisen er ikke kun øgede udgifter til forsvaret, men også vished for forsyningssikkerhed, så Rusland ikke med gas og andre energikilder kan presse os. Prisen vil også være øgede omkostninger til IT sikkerhed, da vi desværre jævnligt ser, at Ruslands hær af hackere har avancerede måder at ville lamme andre lande på.


Virksomhederne i Vejen skal bruge flere kræfter på at vurdere den sikkerhedspolitiske situation. Der kommer økonomiske sanktioner og modreaktioner, der kan får store betydning for udbud og efterspørgsel på markederne.
Med den nye trussel bliver der også behov for øget beredskab. Vi har i Vejen Kommune stolte traditioner for frivillige bidrag til både brandvæsen, redningsberedskabet og hjemmeværnet. Fortsætter eskaleringen af konflikten vil virksomhederne skulle øge deres fleksibilitet til de frivilliges mulighed for at træne, ligesom der vil blive behov for yderligere åbenhed, for samspil mellem forsvarets ansatte og virksomhederne.


Man kunne jo spørge, om det kan blive for dyrt? Går det over, hvis vi ser den anden vej?

Svaret er klart NEJ. Historien fra 2. verdenskrig og den kolde krig viser, at prisen såvel menneskeligt, værdimæssigt og økonomisk bliver meget større, hvis diktatoriske aggressorer ikke stoppes i tide.


Baggrundsinfo: Ulrik Kragh har, før han blev erhvervsdirektør hos UdviklingVejen, være Kommitteret for hjemmeværnet 2004-2009 og medlem af NATOs Parlamentariske forsamling 2001-2004, hvor NATO udvidelsen blev gennemført.

KONTAKT

ULRIK KRAGH

Direktør​/CEO

Tlf. 24 61 53 83

Mail: uk@udviklingvejen.dk