​Vækststrategi 2020

​UdviklingVejen og Vejen  Kommune har i samarbejde med lokale virksomheder udarbejdet en erhvervsstrategi frem til 2020, som sætter fokus på de indsatsområder, som fylder i det lokale erhvervsliv.

Byrådet i Vejen Kommune og bestyrelsen i UdviklingVejen har en fælles ambition om at skabe værdi for borgerne og virksomhederne i Vejen Kommune. Derfor har vi sammen udarbejdet denne vækststrategi, der fokuserer på de betingelser, som skal være til stede, for at virksomhederne i kommunen kan vækste og udvikle

sig.

Formålet med vækststrategien er at fastholde eksisterende arbejdspladser samt at skabe og tiltrække nye arbejdspladser og nye virksomheder i Vejen Kommune frem mod 2020.

Der er bred enighed blandt virksomheder, UdviklingVejen og Vejen Kommune om, at den største vækst forventes at ske inden for fødevareerhvervet. Derfor skal Vejen Kommune først og fremmest være et centrum for fødevareproduktion i Danmark, og derfor fremhæves dette vækstområde særligt i denne strategi.

En stabil og veluddannet arbejdskraft er en forudsætning for, at virksomhederne kan vækste. Derfor vil Vejen Kommune, og UdviklingVejen sammen med virksomhederne arbejde aktivt for at få flere børnefamilier til at flytte hertil. Samtidig har vi fokus på at øge uddannelsesniveauet, ikke mindst hos de unge borgere.

Se Vækststrategi 2020 her

Se evaluering af Vækststrategi 2020 her

Har du spørgsmål vedr. Vækststrategi 2020?

Kontakt

Ulrik Kragh

Direktør​/CEO

Tlf. 24 61 53 83

Mail: uk@udviklingvejen.dk