UdviklingVejens samarbejdspartnere

UdviklingVejens netværk er stærkt. Vores formelle samarbejdspartnere omfatter:

Væksthus Syddanmark

Væksthus Syddanmark tilbyder vækstvirksomheder og vækstiværksættere sparring og individuel kortlægning af deres vækstmuligheder og potentialer. Rådgivningen sker i tæt samarbejde med UDVIKLINGVEJEN. Se mere på www.vhsyddanmark.dk​​

Trekantområdet Danmark

Trekantområdet omfatter de 6 kommuner Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle. Trekantområdet er katalysator for gennemførelse af konkrete projekter, der bedst løses i fællesskab og som bidrager til vækst og udvikling i området. Trekantområdet arbejder med alle, der tænker Trekantområdet som deres naturlige basisenhed.

Se mere på www.trekantomraadet.dk

Business Region Esbjerg

Business Region Esbjerg er en fælleskommunal forening. Medlemmerne er Esbjerg, Fanø, Tønder, Varde og Vejen. Business Region Esbjerg har til opgave at sikre gennemførelse af initiativer, der kan være med til at styrke vækst og udvikling samt gode rammer i den Sydvestjyske del af regionen på erhvervs-, bosætnings-, uddannelses- og turismeområderne. Se mere på https://businessregionesbjerg.dk/

Innovationsagenterne

Innovationsagenternes opgave er at identificere indsatsområder og henvise din virksomhed til den eller de eksperter, der bedst kan hjælpe jer videre med et konkret innovationsprojekt. Områderne kan være teknologiudvikling, produktions- it- og procesoptimering, nye materialer, nye markeder samt forretnings- strategi- og produktudvikling. Innovationsagenterne er betalt af videnskabsministeriet og yder op til 20 timers gratis rådgivning. Målgruppen er virksomheder med op til 250 ansatte. Se mere på www.innovationstjek.dk​​

LAG Vejen-Billund

LAG Vejen-Billund får tilført midler fra Fødevareministeriet og EU. Foreningen er åben for alle, som vil gøre en forskel og sætte mere fart på erhvervslivet, skabe nye jobs og gode levevilkår i hele kommunen. Bestyrelsen for LAG Vejen-Billund indstiller støtteegnede projekter til Fødevareministeriet. Se mere på LAG Vejen-Billunds Facebookside​​

South Denmark European Office

Kontoret er hjemmehørende i Bruxelles, og har til opgave at gøre syddanske ideer til internationale projekter. Kontoret matcher syddanske virksomheder, institutioner og myndigheder med internationale partnere. Hermed skabes adgang til EU-finansiering samt international viden og netværk. Se mere på www.southdenmark.be​​​

Vejen Kommune

Udviklingsprojekter i virksomhederne kræver ofte en myndighedsgodkendelse. En tidlig inddragelse af Vejen Kommune fremmer mulighederne for et smidigt sagsforløb. Har du en udfordring med kommunal sagsbehandling, så kontakt os. Vi hjælper gerne vores virksomheder med at få fat i de rette personer og komme videre.​​

Ønsker du at vide mere om vores samarbejdspartnere?

Kontakt:

Ulrik Kragh

Direktør​/CEO

Tlf. 24 61 53 83

Mail: uk@udviklingvejen.dk​​