Månedens virksomhed i september måned er Fødevarekonsulenten, som ejes af Jesper Domino Isaksen

​​

I Danmark lever vi op til fødevaresikkerhed og er forgangsland inden for EU.

I Vejen kommune ligger en lille konsulentvirksomhed inden for fødevarebranchen med navnet Fødevarekonsulenten v/Jesper Domino Isaksen.

Mange af fødevarekonsulentens kunder ligger i hele landet. F.eks. kender mange fødevarevirksomheder i København Fødevarekonsulenten, det samme i Aarhus og andre byer uden for Vejen Kommune.

Arbejdet som fødevarekonsulent er ofte et detektivarbejde, hvor man skal sætte sig ind i de forskellige fødevarevirksomheders produktioner, produkter, procedure og processer for at løse de problemer man bliver stillet overfor, inden for fødevarer, fødevarekontaktmateriale og arbejdsmiljø.

I Danmark lever de forskellige fødevarevirksomheder op til fødevaresikkerhed, men der sker mange fejl som ofte er menneskelige. Det kan være manglende rengøring eller problemer med hygiejnen, der kan være årsagen til fejl i fødevaren og fødevaren må tilbagetrækkes, det er f.eks. listeria eller andre bakterier i fødevaren, der kan være skyld i tilbagetrækningen, og her er fødevarekonsulenten ofte ind over for at finde fejlen og få rettet fejlen. For at finde problemet eller fejlen skal der evt. udtages miljøprøver, noget som fødevarekonsulenten kan gøre for virksomheden.

Fødevarekonsulenten arbejder også med kvalitetssikring af fødevarevirksomheder og kender til flere kvalitetsstyresystemer. 

Udfører kvalitetsarbejde for virksomhederne som freelance.

Ofte har virksomhederne ikke kvalitetsarbejde nok til en fuldtidsansat kvalitetsansvarlig eller kvalitetsmedarbejder. Her kommer fødevarekonsulenten efter aftale med virksomheden ud i virksomheden og udfører det kvalitetsarbejde, som virksomheden har.

Fødevarekonsulenten udfører også inspektion af virksomheder, hvor det hele gennemgås og der efterfølgende udarbejdes en rapport over forholdene. Ved en inspektion af virksomheden kommer fødevarekonsulenten ud i alle kroge af virksomheden.

Fødevarestyrelsen kommer og kontrollerer virksomheden, og er forholdene ikke i orden, kan der hurtig gives bøder. Ved at få foretaget en inspektion inden besøg af Fødevarestyrelsen kan bøder og sur smiley undgås.

Interesseret?

Se mere på www.foedevarekonsulenten.dk​