​Vækststrategi 2020

​UdviklingVejen og Vejen  Kommune har i samarbejde med lokale virksomheder udarbejdet en erhvervsstrategi frem til 2020, som sætter fokus på de indsatsområder, som fylder i det lokale erhvervsliv.

Byrådet i Vejen Kommune og bestyrelsen i UdviklingVejen har en fælles ambition om at skabe værdi for

borgerne og virksomhederne i Vejen Kommune. Derfor har vi sammen udarbejdet denne vækststrategi, der

fokuserer på de betingelser, som skal være til stede, for at virksomhederne i kommunen kan vækste og udvikle

sig.

Formålet med vækststrategien er at fastholde eksisterende arbejdspladser samt at skabe og tiltrække nye

arbejdspladser og nye virksomheder i Vejen Kommune frem mod 2020.

Der er bred enighed blandt virksomheder, UdviklingVejen og Vejen Kommune om, at den største vækst forventes

at ske inden for fødevareerhvervet. Derfor skal Vejen Kommune først og fremmest være et centrum for

fødevareproduktion i Danmark, og derfor fremhæves dette vækstområde særligt i denne strategi.

En stabil og veluddannet arbejdskraft er en forudsætning for, at virksomhederne kan vækste. Derfor vil

Vejen Kommune og UdviklingVejen sammen med virksomhederne arbejde aktivt for at få flere børnefamilier

til at flytte hertil. Samtidig har vi fokus på at øge uddannelsesniveauet, ikke mindst hos de unge borgere.

Konkret er målet for vækststrategien, at Vejen Kommune i år 2020 har i alt 20.000 arbejdspladser, 44.000 borgere og ligger i top 10 på Dansk Industris og Dansk Byggeris rangering over kommuners erhvervsvenlighed.

Vejen Kommune vil fortsat være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder

for trivsel, kvalitet og vækst. Fastholdelse og tiltrækning af virksomheder og arbejdspladser er afgørende

for udviklingen i Vejen Kommune og for, at der også i fremtiden kan sikres velfærd og serviceydelser

af høj kvalitet, som kommer alle borgere og virksomheder i kommunen til gode.

Et tæt samarbejde mellem virksomhederne, UdviklingVejen og Vejen Kommune er afgørende for, at vi kan lykkes med denne ambitiøse vækststrategi.

Sammen kan vi skabe værdi!

Se Vækststrategi 2020 her..

Se evaluering af Vækststrategi 2020 her

Har du spørgsmål vedr. Vækststrategi 2020?

Kontakt:

Ulrik Kragh

Direktør​/CEO

Tlf. 24 61 53 83

Mail: uk@udviklingvejen.dk