UdviklingVejens 12 råd til hvordan din virksomhed kommer godt igennem den første måned, hvor Danmark er lukket ned af COVID-19

1. Hold tæt kontakt til dine kunder og leverandører. Få deres pessimistiske og optimistiske

prognose.

2. Vurder din virksomheds forsyningskæde og den rolle du spiller i dine kunders forsyningskæde. Vurdér din branches natur. Vil kundernes behov skulle indhentes senere, eller er omsætningen tabt.

3. Vurder din ordrebeholdning efter prognoserne fra dine kunder og leverandører.

4. Drøft likviditet med din bank, leverandører og kunder.

5. Involver dine medarbejdere/mellemledere i situationen og skab accept af behovet for evt.

korrektion.

6. Undersøg reglerne for arbejdsfordeling, negativ afspadsering, nedsat tid, opsigelsesvarsler,

refusion, hjælpepakker mm.

7. Vurder behovet for nøglefunktioner og find løsninger for at kunne fastholde disse, så I hurtigt kan komme op i gear igen.

8. Vurder muligheden for om medarbejdere kan komme på relevant efteruddannelse, der kan

udføres uden smittefare.

9. Vurder timing af evt. korrektion.

10. Vær åben over for dine medarbejdere, det giver respekt, og de gør deres tanker og gætter

alligevel.

11. Er du nød til at afskedige, hold kontakt til medarbejderen efter afskedigelse, så de ved, du gerne vil dem når dette er ovre.

12. Overvej din virksomheds strategi. Kan denne situation bruges til at gennemføre fundamentale ændringer, som gør jer stærkere bagefter.

Har du brug for sparring om din virksomhed og håndteringen den nye situation - kontakt gerne UdviklingVejen

DIREKTØR UDVIKLINGVEJEN

Ulrik Kragh

Mail: uk@udviklingvejen.dk

Tlf 24 61 53 83

Skype: ulrikkragh​​