Vil du åbne din dør for delegationer eller besøge en fødevarevirksomhed?

En række fødevare- og fødevarerelaterede virksomheder i Vejen Kommune har givet tilsagn om at erhvervsturister og gæster fra andre fødevarevirksomheder kan komme på besøg. 

Besøgets fokus er altid fødevarerelateret. Det kan have fokus på indblik i produktion, fødevaresikkerhed, værdikæde, kølekæde eller lokale råvarer.

På denne åben-dørliste kan du se, hvilke virksomheder, der kan laves besøgsaftaler hos.

Ønsker du at vide mere om åben-dør konceptet? 

Kontakt:

Charlotte Hammer​

Turisme- og kommunikationskoordinator

Tlf. 21 44 35 13

Mail: ch@udviklingvejen.dk

​Firmainfo

UdviklingVejen

CVR-nr.: 30029380

adresseinfo

Sdr. Tingvej 10

DK-6630 Rødding

kontaktinfo